Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku
Menu

KOMUNIKAT z 24 kwietnia 2020 r.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Nauka będzie odbywać się na odległość.


Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.
Centrum Edukacji Artystycznej

Fundusze Europejskie

BIP

PSM I stopnia w Płońsku

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Unia Europejska