Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku


Centrum Edukacji Artystycznej

PSM I stopnia w Płońsku

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Unia Europejska

BIP

Fundusze EuropejskieFortepian
Klarnet

Puzon

Saksofon
Skrzypce
Trąbka
Państwowa Szkoła Muzyczna