Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku
Menu

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku rozpoczęła działalność w 1979 roku jako filia Państwowej Szkoły Muzyczna I stopnia w Ciechanowie.

1 września 1984 roku stała się samodzielną jednostką jako, powołana Zarządzeniem Nr 33 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 czerwca 1984 roku z siedzibą przy ulicy Płockiej 76.

Dzięki środkom finansowym Ministerstwa Kultury przy współudziale samorządu płońskiego w roku 1998 została dobudowana sala koncertowa na 120 miejsc, w której odbywają się liczne koncerty szkolne i środowiskowe.

Aktualnie w szkole pracuje 20 osób , w tym 16 nauczycieli, a naukę gry na instrumentach pobiera 90 uczniów.

Dzieci i młodzież uczą się gry na fortepianie, akordeonie, skrzypcach, flecie poprzecznym, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, tubie i waltorni.

Od 2003 roku Szkoła organizuje Płoński Festiwal Instrumentów Dętych Drewnianych, którego celem jest popularyzacja muzyki na instrumentach dętych drewnianych, doskonalenie poziomu wykonawczego, nawiązanie współpracy między szkołami oraz konsultacje z wybitnymi wirtuozami – pedagogami.

1 września 2012 roku w naszej szkole powstała Filia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku, w której mogą kontynuować naukę nasi uczniowie.

Unia Europejska

Fundusze Europejskie

PSM I stopnia w Płońsku

Centrum Edukacji Artystycznej

BIP

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO