Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku


Fundusze Europejskie

Unia Europejska

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

PSM I stopnia w Płońsku

BIP


                                  REKRUTACJA 2020/2021

      do PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PŁOŃSKU

 

Informacje ogólne

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku zaprasza dzieci i młodzież na naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon.

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na sprawdzeniu:

- uzdolnień muzycznych,

- predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Wiek kandydatów:

cykl sześcioletni: dzieci 6-10 lat;

cykl czteroletni: dzieci i młodzież 8-16 lat

Ważne terminy:

Składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

[email protected] lub tradycyjną pocztą na adres:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 76

Termin składania dokumentów: 14 czerwca 2020 r.

Termin badania przydatności zostanie ustalony po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Wymagane dokumenty: 

  • Wniosek (druk do pobrania – zakładka Do pobrania)
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (można dostarczyć po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju).
  • Obowiązek informacyjny dla kandydata i dla opiekunów prawnych w związku z przetwarzaniem danych (druki do pobrania – zakładka Do pobrania)
  • W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założona zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. (można dostarczyć po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju).
  • Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej  : [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 571266736.

     

     

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna