Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku
Menu

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

 

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jest Centrum Edukacji Artystycznej.

 

W 01 lipca 2014 roku nasza szkoła została zakwalifikowana do w/w projektu. We wrześniu 2014 r. została przeprowadzona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.W maju 2019 roku zatwierdzono projekt budowlany i udzielono nam pozwolenia na budowę.

W 2020 roku projekt został zakończony.

 

logo eu fs cea fundusze europejskie

 

MKiDN

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

Fundusze Europejskie

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

PSM I stopnia w Płońsku

BIP

Unia Europejska